ترمووود 16 در 90 میلی متر

ترمووود 16 در 90 میلی متر

THERMOWOOD
این ترمووود با مقطع 16 در 90 میلی متر و شاخه های 3 یا 4 متری تولید و عرضه می شود .  این مقطع چوب ترمو مناسب استفاده در نمای ساختمان ، مصنوعات چوبی وطراحی داخلی است .
ترمووود 16 در 110 میلی متر

ترمووود 16 در 110 میلی متر

THERMOWOOD
این ترمووود با مقطع 16 در 110 میلی متر و شاخه های 3 یا 4 متری تولید و عرضه می شود .  این مقطع چوب ترمو مناسب استفاده در نمای ساختمان ، مصنوعات چوبی وطراحی داخلی است .
ترمووود 19 در 90 میلی متر

ترمووود 19 در 90 میلی متر

THERMOWOOD
این ترمووود با مقطع 19 در 90 میلی متر و شاخه های 3 یا 4 متری تولید و عرضه می شود .  این مقطع چوب ترمو مناسب استفاده در نمای ساختمان ، مصنوعات چوبی وطراحی داخلی است .
ترمووود 19 در 110 میلی متر

ترمووود 19 در 110 میلی متر

THERMOWOOD
ترمووود 40 در 40 میلی متر

ترمووود 40 در 40 میلی متر

THERMOWOOD
ترمووود 40 در 90 میلی متر

ترمووود 40 در 90 میلی متر

THERMOWOOD

محصولات پیشنهادی

Contact Us